கருத்துரை;

December 24th, 2010

நண்பரே, வணக்கம். பிறக்கும்போதே இறப்பும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது.இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த சமூகத்திற்காக என்ன செய்தாய்? சிந்தனை செய்வாயாக!?!?!?!

தகவல்………

December 14th, 2010

நண்பரே,
வணக்கம்.நமது தேனீக்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் வழியாக நம்மால் இயன்ற அளவு பிறருக்கு உதவி செய்வோம்.நன்றி!

Hello world!

December 10th, 2010

Welcome to அட‌டா. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!