தகவல்………

நண்பரே,
வணக்கம்.நமது தேனீக்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் வழியாக நம்மால் இயன்ற அளவு பிறருக்கு உதவி செய்வோம்.நன்றி!

Leave a Reply


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image